หน้าหลัก   |   สอบถามสั่งซื้อ  โทร / line : 093-549-6642


LC BASE & Unimate Fuel เอาไขมันออก เปลี่ยนหุ่นแบบสุขภาพดี

⚡️⚡️ผลิตภัณฑ์ Unimate , LC base & Fuel เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้ไขมัน
ของร่างกายเป็นพลังงานแทนน้ำตาลแนว ketone diet แต่ที่ดีกว่าคือยังมีการฝึกให้
ร่างกายใช้แป้งก่อนสู่เข้าสู่การใช้พลังงานจากไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย

⚡️⚡️ด้วยเทคโนโลยี่ที่ล้ำสมัยและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งผลให้ในแต่ละครั้งของการกิน
LC Base & Fuel ทำให้ร่างกายใช้พลังงานได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็น
“ metabolic flexibility “ ที่สมดุล

⚡️⚡️ ketone diet มีหลักการเน้นการใช้ไขมันให้มากที่สุด แต่หากทำติดต่อกันในระยะยาวจนร่างกายติดกับดักการใช้พลังงานจากไขมันเพียงอย่างเดียว
เมื่อมีน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจึงเกิดอาการนอ๊ค รู้สึกง่วงอย่างรุนแรง อ่อนเพลีย หมดแรง และหลับ
เรียกว่า “ metabolic inflexibility “

⚡️⚡️การใช้ชีวิตจริงๆบางครั้ง บางวันเรายังต้องกินแป้ง กินน้ำตาล อาจจะไม่ใช่เพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักเหมือน
ตอนเราเป็นเด็กอีกต่อไป แต่อาจเพื่อสังคม เพื่อความสนุก เพื่อการงาน คหรือเพื่อความชอบสว่นตัว เช่น;

⚡️⚡️ ดังนั้นการฝึกให้ร่างกายใช้พลังงานได้ทั้งนำ้ตาลและไขมันคือความได้เปรียบ เป็นอิสระภาพของการใช้พลังงานที่ฝึกร่างกายได้ด้วยความรู้คู่เทคโนโลยี่