หน้าหลัก   |   สอบถามสั่งซื้อ  โทร / line : 093-549-6642   |  ติดต่อเรา  |  โอกาสทางธุรกิจLIST OF GENOMECEUTICAL PRODUCTS

Bios 7 / Bios Life E / Unimate / Matcha X / Omega Life – 3 Resolv
LC Ascent / NEIGENE Skin Care Range / Core Health
Bone Fortify / Joint Mobility / CoQ10
LCbase

DNA กับ Genomeceutical

ดีเอ็นเอ คือ สารพันธุกรรม ที่ชื่อว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) พบได้ในใจกลางของเซลล์ ซึ่ง ดีเอ็นเอ พบในส่วนของนิวเคลียสของเซลล์ พันตัวอยู่บนโครโมโซม ซึ่งดีเอ็นเอ พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้แก่ คน สัตว์ พืช เห็ด รา แบคทีเรีย ไวรัส

ดีเอ็นเอ เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆ เอาไว้ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน คือรุ่น พ่อแม่ และสามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไปคือรุ่นลูก หลานได้ด้วย

 

จีโนม (Genome) คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง

จีโนมอยู่บน ดีเอ็นเอ ก็คืออยู่ในชุดของ DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของทุกๆ เซลล์นั่นเอง

จีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดของจีโนมแตกต่างกัน

จีโนมคือแบบพิมพ์เขียว (Blueprint) ของสิ่งมีชีวิตในมนุษย์ พีช และสัตว์  ในคนปกติจะมี จีโนม 2 ชุด โดยมาจากพ่อ 1 ชุด และจากแม่ 1 ชุด

 

จากปัจจุบัน(ปี 2017) เกิดโรคไม่ติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้นมากมาย และมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ ต่างหาหนทางแก้ปัญหา เพื่อหยุดยั้งอัตราการเสียชีวิตในผู้คน พบว่า DNA เป็นตัวกำหนดสั่งการทุกอย่างในระบบร่างกายเราให้ทำงานเป็นปกติ แต่จากการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้การทำงานของ DNA ในร่างกายที่อยู่ในเซลทุกๆ เซลทั่วร่าง ทำงานผิดเพี้ยนจากเดิม โดยเฉพาะ อาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน สิงแวดล้อมเป็นพิษ จากอากาศ น้ำ  สภาวะอารมณ์ ความเครียด การอดนอน หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ ล้วนแล้วแต่ส่งผลของการทำงานที่ผิดปกติในระดับ DNA

เมื่อร่างกายสะสมมากขึ้นๆ จนทำให้เกิดเซลผิดปกติในร่ายกาย ทำให้เกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ ไขมันพอกตับ เส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดแตก ภาวะการดื้ออินซูลิน (Insulin Resistance) ขาดสารอาหารในระดับเซลล์ กรดไหลย้อน โรคไทรอยด์ แก่ก่อนวัย
โรคทุกโรค เกิดจาก การส่งสัญญาณจาก DNA แม้แต่การทำงานของสมอง  ถ้าคุณเดินก้มหน้า ร่างกายส่งสัญญาณซึมเศร้าให้สมอง แม้แต่จุลินทรีย์ในลำไส้คุณยังสามารถส่งสาร ให้คุณอารมณ์ก้าวร้าว หรือเยือกเย็น จากงานวิจัย  เรื่องนี้เกี่ยวกับ DNA ของเรา หรือ DNA สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับเรา เช่นแบคทีเรีย ทั้งดีและร้าย มีอยู่มากกว่าเซลในร่างกายเรา 50 เท่า ร่างกายมนุษย์มี 10 ล้านล้านเซล แต่แบคทีเรียมี 500 ล้านล้านตัว สิ่งที่สำคัญใน DNA เราจะส่งสัญญาณเปิดและปิด  เปิดเพื่อให้ทำงาน และปิดเพื่อหยุดทำงาน ในจังหวะที่เหมาะสม เช่นกำลังจะย่อยอาหาร เปิดเพื่อให้น้ำกรดออกมาทำงาน ถ้าทำงานไม่หยุด ก็เป็นกรดไหลย้อน ถ้าไม่หยุด อาจเสียชีวิต ทั้งหมดเป็นผลจาก DNA ถ้าเป็นปกติ แสดงว่า ได้รับสารส่งมาจาก DNA ในระดับที่พอดี  ถ้าน้อยไป ก็เป็นโรค มากไปก็เป็นโรค เช่นภูมิแพ้  ตัวควบคุมคือ DNA


ทีมนักวิทยาศตร์ ของ unicity ศึกษาเรื่องนี้จากต้นเหตุว่าโรคนี้เกิดจากอะไร DNA สั่งให้เปิดมากไป หรือน้อยไป อักเสบ ภูมิแพ้  แสดงว่าส่งสารออกมามากไป โดยเป็นการรักษาโรคจากต้นเหตุ ไม่ไช่รักษาที่ปลายเหตุ

unicity มองเห็นต้นเหตุ มองเห็นการแก้ไขในระดับ DNA  unicity ต้องการให้ DNA ทำงานปกติ อย่าทำมากไปหรือน้อยไป จึงเป็นบริษัทแรกที่กล้าจดทะเบียนชื่อ Genomeceutical บริษัทแรกของโลกที่นำสินค้า Genome เข้ามาในไทยสำเร็จ

สาเหตุจากการวิจัยพบว่า metabolic function เป็นการทำงานในระดับเซล จึงทำให้คนเป็นโรค ในร่างกายเรามีปฏิกิริยา 20,000 ปฏิกิริยา  โดยต้องเลือกปฏิกิริยาที่คนเป็นกันเยอะ จากงานวิจัยค้นพบว่าคนมีปฎิกิริยาที่คล้ายๆ กันคือ การดื้ออินซูลิน หรือ Insulin Resistance เหตุที่ดื้ออินซูลิน เพราะอินซูลินท่วมร่างกายคุณ อินซูลินจะเพิ่มขึ้นเมื่อเรารับประทานอาหาร จนเริ่มย่อย และน้อยลง พอคุณทานอาหารมื้อต่อไป อินซูลินก็จะขึ้นตามอาหารที่คุณทาน แล้วก็จะน้อยลง แต่ทีนี้ ด้วยนิสัยการบริโภคของเราวันนี้ เรากินตลอดเวลา มี coffee brake ทำให้อินซูลินเราขึ้นๆๆ ตลอดเวลา  ผลที่เกิดขึ้นคือทำให้เซลในร่างกายเราดื้อ คำสั่งจากอินซูลิน

อินซูลิน มีหน้าที่นำกลูโคสเข้าไปยังเซล แต่เมื่อมีอินซูลินท่วม ทำให้ร่างกายต้องการใช้อินซูลินมากขึ้น ถึงจะดึงน้ำตาลเท่าเดิม เข้าร่างได้ เพราะเซลดื้ออินซูลิน แต่นานเข้า เซลไม่ยอมรับอินซูลิน เราเลยมีน้ำตาลท่วมอยู่ในเลือด  เราเรียกว่า เบาหวาน เกิดจาก 10 ล้านล้านเซลดื้ออินซูลิน ไม่ไช่เกี่ยวกับตับอ่อน แต่ปัจจุบันการรักษา เป็นการให้ยาไปออกฤทธิ์ที่ตับอ่อน หนักกว่านั้น ฉีดอินซูลินให้เลย เป็นการรักษาที่หลงทาง เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แล้วหลังจากเกิดการดื้ออินซูลีน ระบบร่างกายก็จะทำงานผิดพลาด การส่งสัญญาณจาก DNA จะผิดเพี้ยนหมดเลย ทำให้คุณเป็นโรคอ้วน เบาหวาน มะเร็ง ไขมันพอกตับ สรุปเป็นทุกโรค ถ้าน้ำตาลเข้าร่างไม่ได้ เซลขาดน้ำตาลทำให้ขบวนการทำงานในเซลล้มเหลวหมด ไม่สามารถเอาพิษออกจากตัวได้ ทำให้เซลทำหน้าที่ขับไขมัน ไม่สามารถทำงานได้  ไม่ว่าเซลนั้นทำหน้าที่อะไร ก็จะทำงานไม่ได้ เพราะไม่มีพลังงานที่จะทำงาน  เมื่อเซลดื้ออินซูลิน เลยไม่มีน้ำตาลเข้าร่างกาย จะเป็นมากหรือน้อย ร่างกายจะบอกเราเอง ทุกคนเป็นหมด ยิ่งเรารู้จัก จะยิ่งเป็นน้อยลง แล้วทำให้เกิดกลุ่มโรค ที่ทำงานไม่ได้ หรือ metabolic syndrome เช่นโรคอ้วน โรคความดันสูง ไตรกลีเซอไรด์สูง ไขมันดีลดลง
การเกิด insulin resistance  มีเหตุมาจาก

ไขมันเยอะเกิน

การอักเสบเรื้อรัง

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

insulin เยอะเกินไป

ความเครียด

การใช้ยา

อายุมากขึ้น

ไขมันเพิ่มในระบบเลือด

ไม่ออกกำลังกาย

พันธุกรรม

ขาดสารอาหาร

น้ำตาลมากไป

สำหรับผู้หญิงทำให้มีฮอร์โมนผิดปกติ ประจำเดือนมามาก น้อย สิวขึ้น มีปัญหาเกี่ยวกับธัยรอยด์ มีไขมันช่องท้อง ปวดหัว ไมเกรน นอนไม่พอ นอนไม่มีคุณภาพ ขาดการออกกำลังกาย ทานคาร์โบไฮเดรท มากเกินไป มีการอักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเสื่อมทั้งหลาย พันธุกรรม ทำให้เกิด insulin resistance

ซึ่ง Insulin Resistance สร้างได้ทุกโรค เช่น ภูมิคุ้มกันขาดน้ำตาลในเซล ก็เกิดภูมิแพ้  ตับอ่อนทำงานเยอะ จากการผลิตอินซูลิน สุดท้ายตับอ่อนพัง เราจะแก้ที่ต้นเหตุคือ insulin resistance คนจะเข้า รพ น้อยลง  การทำให้ DNA ส่งสัญญาณอย่างถูกต้อง ให้เซลดื้ออินซูลินน้อยลง

Genomeceutical ที่ unicity ที่เดียวของโลก ที่ผลิตสารอาหาร ที่รักษาอาการเหล่านี้ ให้ DNA กลับมาทำงานเป็นเป็นปกติ  และเราได้จดสิทธิบัตร ไว้เรียบร้อยแล้ว